หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 2 ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ( ครั้งที่ 25 )

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560

วันนี้ได้มีการทำงานให้กับหน่วยฝึกศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยเป็นการคีย์ข้อมูลจากแบบฟอร์มของแต่ละอำเภอในจังหวัดนครปฐมที่ได้มา เราได้มีการแบ่งหน้าที่โดยจับฉลากแบ่งอำเภอกัน ส่วนของดิฉันได้รับผิดชอบอำเภอพุทธมณฑลและอำเภอนครชัยศรี

คีย์ข้อมูลจิตอาสาประชารัฐเรื่องทะเบียนเครือข่ายจิตอาสาและวิทยากรจังหวัดของพุทธมณฑล

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

โดยช่วงเช้าจะเป็นการคีย์ข้อมูลของอำเภอพุทธมณฑล โดยมีอยู่สามหัวข้อ หัวข้อแรกที่ต้องคีย์คือเรื่อง ทะเบียนเครือข่ายจิตอาสาและวิทยากรจังหวัดของพุทธมณฑล เรื่องที่สองคือเรื่อง ทะเบียนจิตอาสาประชารัฐอำเภอพุทธมณฑลและสุดท้ายเรื่อง แบบสำรวจประชาชนยากลำบากระดับอำเภอหรือผู้เปราะบาง

คีย์ข้อมูลจิตอาสาประชารัฐเรื่องทะเบียนเครือข่ายจิตอาสาและวิทยากรจังหวัดของพุทธมณฑล

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

คีย์ข้อมูลจิตอาสาประชารัฐเรื่องทะเบียนจิตอาสาประชารัฐอำเภอพุทธมณฑลของพุทธมณฑล

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี


ช่วงบ่ายเป็นการคีย์ข้อมูลของอำเภอพุทธมณฑลต่อเนื่องจากตอนเช้า โดยตอนบ่ายได้เป็นการคือเรื่อง แบบสำรวจประชาชนยากลำบากระดับอำเภอหรือผู้เปราะบางอำเภอพุทธมณฑล

คีย์ข้อมูลจิตอาสาประชารัฐเรื่องแบบสำรวจประชาชนยากลำบากระดับอำเภอหรือผู้เปราะบางของพุทธมณฑล

ภาพถ่ายโดย ฤดีภรณ์ พุทธเจริญ

คีย์ข้อมูลจิตอาสาประชารัฐเรื่องแบบสำรวจประชาชนยากลำบากระดับอำเภอหรือผู้เปราะบางของพุทธมณฑล

ภาพถ่ายโดย ฤดีภรณ์ พุทธเจริญ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)