หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 2 ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ( ครั้งที่ 26 )

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560

วันนี้เป็นการคีย์ข้อมูลสืบเนื่องจากเมื่อวานโดยวันนี้เป็นการคีย์ข้อมูลของอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีเนื้อหาข้อมูลที่ต้องคีย์เช่นเดียวกับเมื่อวานคือมีเรื่อง ทะเบียนเครื่อข่ายจิตอาสาและวิทยากรจังหวัด ทะเบียนจิตอาสาประชารัฐอำเภอและแบบสำรวจประชาชนยากลำบากระดับอำเภอหรือผู้เปราะบาง

คีย์ข้อมูลของอำเภอนครชัยศรีเรื่อง ทะเบียนเครื่อข่ายจิตอาสาและวิทยากรจังหวัด

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี


ช่วงเช้าเป็นการคีย์ข้อมูลเรื่อง ทะเบียนเครื่อข่ายจิตอาสาและวิทยากรจังหวัดและทะเบียนจิตอาสาประชารัฐอำเภอของอำเภอนครชัยศรี

คีย์ข้อมูลของอำเภอนครชัยศรีเรื่อง ทะเบียนเครื่อข่ายจิตอาสาและวิทยากรจังหวัด

ภาพถ่ายโดย นาย เอกรินทร์ สีเอก

คีย์ข้อมูลของอำเภอนครชัยศรีเรื่อง ทะเบียนเครื่อข่ายจิตอาสาและวิทยากรจังหวัด

ภาพถ่ายโดย นาย เอกรินทร์ สีเอก


ช่วงบ่ายเป็นการคีย์ข้อมูลของอำเภอนครชัยศรีเรื่องแบบสำรวจประชาชนยากลำบากระดับอำเภอหรือผู้เปราะบาง

คีย์ข้อมูลของอำเภอนครชัยศรีเรื่อง แบบสำรวจประชาชนยากลำบากระดับอำเภอหรือผู้เปราะบาง

ภาพถ่ายโดย นางสาว ภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงษ์กวี

คีย์ข้อมูลของอำเภอนครชัยศรีเรื่อง แบบสำรวจประชาชนยากลำบากระดับอำเภอหรือผู้เปราะบาง

ภาพถ่ายโดย นางสาว ภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงษ์กวี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)