การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ วันที่ 27

วันนี้ได้ร่วมทำกิจกรรมกับพี่ที่ อบต. โพรงมะเดื่อ กิจกรรมประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านหุบรับ


มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนหลายคน


และได้เดินเสริฟน้ำให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้


และก่อนจะจบกิจกรรมประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  ได้มีการแจกไข่ไก่และแก้วให้กลับบ้านอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมเตรียมฝึก 19-21ความเห็น (0)