ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีครั้งที่20

ได้ช่วยกันตักข่าวสารชั่งตามจำนวนที่สั่ง

ได้มีคนมาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

พวกเราได้ช่วยกันทำไอครีมเพื่อไว้ตอนรับแขก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)