ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 27

วันนี้นักศึกษาได้ลงไปสับตะไคร้ต่อครับ โดยมีป้าตรง ฟักกาลเป็นคนควบคุมงานและได้ตัดตะไคร้ไว้ให้แล้วก็สับต่อจนกว่าจะครบ 20 โลตามสั่งครับ

                  รูปสับตะไคร้ครับ

                     รูปสับตะไคร้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพ สาขาการพัฒนาชุมชน สถานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)