การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาพัฒนาชุมชน

7 ก.ย 60 ทำบันทึกเอกสานราชการของ อบต. ช่วงบ่ายไปช่วย อบต. จัดโต๊ะ ลงทะเบียนผู้มีชีวิตอยู่ทั้งหมด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)