การฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนครั้งที่17

05/09/60.วันนี้ได้มีคณะประเมินการท่องเที่ยวมาดูงานที่ชุมชนหนองสาหร่ายและผมได้ทำงานที่ศูนย์ในช่วงบ่ายได้แพ็คข้าวหอมมะลิถุงละ2กก.และถุงละ5กก.จำนวนอย่างละ60ถุง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)