กิจกรรมเตรียมชิ้นงานเพื่อรอการประชาคมครั้งที่1 (วันที่ 5-09-2560)

กิจกรรมเตรียมชิ้นงานเพื่อรอการประชาคมครั้งที่1

      ในวันนี้ทีมฝึกศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีได้เตรียมชิ้นงานเพื่อรอการนิเทศครั้งที่1 ในวันนี้ได้มีชิ้นงานสำเร็จไปในระดับหนึ่งชิ้นงานที่เราทำกันในวันนี้ได้แก่  แผนที่เดินดิน  แผนที่รอบใน  แผนที่รอบนอก  ไทม์ไลน์ชุมชน  และประวัติชุมชนเป็นต้น  งานในครั้งนี้พวกเราได้ทำการแบ่งงานออกเป็นชิ้นแล้วช่วยกันทำจนงานต่ละชิ้นสำเร็จลง

   ภาพที่ 2  กิจกรรมเตรียมชิ้นงานเพื่อรอการประชาคมครั้งที่1 (05-09-2560: เวลา8.00-17.00น.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)