​โรงเรียนดีในชนบท : โรงเรียนวัดธารพูด

มีการทดสอบบ่อยๆ เพื่อหาเด็กอ่อนมาสอนเสริม

โรงเรียนดีในชนบท : โรงเรียนวัดธารพูด

ผมเคยเล่าเรื่องโรงเรียนดีในชนบทแห่งหนึ่ง คือโรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม ที่สุพรรณบุรี ที่นี่    บัดนี้ได้รับรู้เรื่องโรงเรียนดีในชนบทอีกแห่งหนึ่ง คือโรงเรียนวัดธารพูด  ต. บ้านซ่อง  อ. พนมสารคาม  จ. ฉะเชิงเทรา  จึงนำมาเล่าแสดงความชื่นชม และคารวะ คณะครูผู้ร่วมกันสร้างศิษย์ ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู ... ครูเพื่อศิษย์   

โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประถม ให้การศึกษาแล่ลูกคนจน    มีนักเรียน ๒๓๐ คน  ครู ๑๐ คน     มีวิธีจัดการศึกษาที่ผมชื่นชมมาก    คือมีการทดสอบบ่อยๆ เพื่อหาเด็กอ่อนมาสอนเสริม    โปรดสังเกตนะครับว่า โรงเรียนวัดธารพูดใช้การสอบ เป็น formative assessment    เพื่อหาเด็กเรียนอ่อนมาช่วยเหลือ    เท่ากับโรงเรียนนี้มีการจัด “การศึกษาพิเศษ” แนวฟินแลนด์ ที่ผมเคยบันทึกไว้ ที่นี่   การช่วยเหลือทำโดยสอนเสริมตอนกลางวันหรือตอนเย็น  

แปลกมากที่โรงเรียนนี้ดำเนินการไม่ตรงกับนโยบายของ รมต. ศึกษาฯ ท่านที่แล้ว หลายประเด็น    เช่นมีการให้นักเรียน ป. ๓ - ๕ ตกซ้ำชั้น    และมีชั่วโมงสอนเพิ่มกว่าปกติถึง ๑๔๐ ชั่วโมงต่อปี  หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๔    นี่ก็ขัดนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้    แต่ผลมันยืนยัน เพราะคะแนน O-Net ของเด็ก ป. ๖ ของโรงเรียนนี้ติด ๑๐๐ อันดับแรกของประเทศทุกปี

ผมขอแสดงคารวะต่อคณะครูเพื่อศิษย์ทั้งสิบท่านนี้    ได้ข่าวว่าระบบของโรงเรียนมาจากคณะครูร่วมกันจัดเอง     โดยมีครูอาวุโสใกล้เกษียณท่านหนึ่งเป็นผู้นำ    ไม่ได้มาจากฝ่ายบริหาร    จึงขอแสดงคารวะต่อครูท่านนี้เป็นพิเศษ     

วิจารณ์ พานิช

๒๐ ก.ค. ๖๐

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (3)

sr
IP: xxx.158.57.28
เขียนเมื่อ 

This is an example of individualistic dedication - though somewhat in the 'olden style' (practice repetition) it works. The O-net score is one side. What happen to graduates (from this school) is another.

ลูกศิษย์ ครูสุนันท์
IP: xxx.24.19.46
เขียนเมื่อ 

ผมเองก็เป็นคนในชุมชนนั้นครับเรียนที่นั่นมาตั้งแต่สมัยประถมปัจจุบันจบปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจและกำลังเตรียมสอบผู้ให้คำแนะนำด้านหลักทรัพย์

ผมขอขอบคุณครูทุกท่านครับที่ช่วยกันเขี้ยวเข็นและไม่คิดทอดทิ้งเด็กท้ายห้อง ผมขอให้คุณทุกท่านมีความสุขมากๆครับ

ลูกศิษย์ ครูสุนันท์
IP: xxx.24.19.46
เขียนเมื่อ 

ผมเองก็เป็นคนในชุมชนนั้นครับเรียนที่นั่นมาตั้งแต่สมัยประถมปัจจุบันจบปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจและกำลังเตรียมสอบผู้ให้คำแนะนำด้านหลักทรัพย์

ผมขอขอบคุณครูทุกท่านครับที่ช่วยกันเขี้ยวเข็นและไม่คิดทอดทิ้งเด็กท้ายห้อง ผมขอให้คุณทุกท่านมีความสุขมากๆครับ