เริ่มต้นเดือนใหม่ ^^

1/09/2560 วันนี้ลุงธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ได้เรียกผมและเพื่อนนักศึกษาฝึกงานทั้ง10คน เข้าประชุม เพื่อพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และนำเสนอโครงการต่างๆทั้ง 5 กลุ่มให้ลุงได้รับรู้ ระหว่างที่ประชุมอยู่นั้นได้มีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เข้ามาพบลุงธัมมสัญญ์ เพื่อขอความร่วมมือในเรื่องการจัดหากลุ่มเยาวชนไปคัดเลือกเข้าชมรมเยาวชนของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง และได้ขอความร่วมมือในเรื่องที่จะหาคนมาดูงานหรือกิจกรรมต่างๆที่พวกผมนักศึกษาฝึกงานได้จัดขึ้น เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นผมและเพื่อนๆต่างก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านไปพักผ่อนตามอัธยาศัย...

                                           -ลุงธัมมสัญญ์กำลังชี้แจงเรื่องงานต่างๆ-

                -เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย-


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)