หน่วยฝึกที่ 4 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ครั้งที่ 21

การลงพื้นที่ฝึกงานในวันนี้กลุ่มนักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะที่ ทางเจ้าหน้าที่ องค์การริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว ได้มีนโยบายให้ชาวบ้านนั้นช่วยกันคัดแยกขยะ เพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการเก็บ ตามถังที่ตั้งอยู่ ตามไหลทาง แล้วทางองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้วก็มีการรับชื้อขยะเพื่อไปรีรีไซเคิล เพื่อเป็นการให้ชาวบ้านนั้นรู้จักกาคัดแยกขยะแล้วเอาสิ่งของที่มารถนำไปรีไซเคิล นั้นมา ทองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว เพื่อรับเงิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)