หน่วยฝึกที่ 4 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ครั้งที่19

วันนี้กลุ่มนักศึกษาได้ทำผ้าสใบที่ทำยังไม่เสร็จนำออกมาทำต่อนะครับ เพื่อที่จะได้ทันงานที่ป้าทิพย์จะให้เราไปร่วมงานด้วยครับ แล้วช่วงบ่ายนะครับพี่หัสดีหรือพี่เลี้ยงของกลุ่มผมนะครับได้นำข้าวสารจาก ส.จ.ภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ได้นำมามอบให้กลับศูนย์นะครับจากนั้นกลุ่มนักศึกษาก็ได้ดำเนินการปักผ้าสไบมอญต่อไป

เป็นข้าวสารที่ทางศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมที่มอบข้าวสารให้จำนวน 2 กระสอบด้วยกน เป็นจำนวน 100 กิโลกรัม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)