การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 19)

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่ง

          ช่วงเช้าวันนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่งมีการจัดการประชุม "กลุ่มสตรีอาสา" ถึงการจัดทำโครงการต่างๆ โดยมีท่านนายอำเภอ สมยศ พุ่มน้อย นายอำเภอบ้านโป่งเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

        

ซึ่งพวกเราได้รับความไว้วางใจจากพี่ๆในสำนักงานพัฒฯ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และรับฟังการประชุมในครั้งด้วย

  หลังจากเสร็จการประชุมแล้ว พวกเราก็ยังมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อ คือ การช่วยงานพี่ๆที่ได้รับมอบหมาย การกรอกเอกสารราชการ ช่วยเหลืองานในสำนักงานตามที่ได้รับมอบหมายจนหมดเวลาราชการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)