เพียงดอกไม้บน Gotoknow จากผู้ใหญ่ เพิ่มแรงใจได้มากยิ่ง

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขอเสนอสมการแห่งความสุขในการทำงาน  เป็น  H = M(WL+G)   เมื่อ

H=Happiness   หมายถึงความสุขที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสคุณค่าของการเกิดมาเป็นชีวิต

W=Work หมายถึงการทำงาน ซึ่งอาจแบ่งเป็นทั้งปริมาณงานและคุณภาพของงานซึ่งทั้งสองตัวนี้แปลผกผันกันในกรณีที่ทักษะการบริหารจัดการไม่ดีอย่างผม

L=Learning คือ การเรียนรู้จากการทำงาน โดยเฉพาะการสอนที่ผมมีความสุขมากในชั้นเรียน ในกรณีที่เป็นงานขับเคลื่อนการศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย จะรู้สึกว่าได้เรียนรู้มาก ๆ ก็ตอนเขียนบันทึกบน G2K นี่เอง

G = Give  หมายถึงการแบ่งปันประสบการณ์เป็นวิทยาทาน ในที่นี้เน้นไปที่การเขียนบันทึกการทำงานบน G2K และ การแลกเปลี่ยนสนทนากับเพื่อนครูเพื่อศิษย์ นักการศึกษาทั่วไป

M=Motivative คือ แรงบันดาลใจ หรือกำลังใจ ซึ่งมักถูกกระตุ้นจากภายนอกเช่นกัลยาณมิตรจากการชื่นชมและเห็นคุณค่าและเข้าใจเรา  และรวมถึงแรงบันดาลใจจากความสำเร็จเล็กน้อยเป็นขั้นบันไดที่สะสมในใจ

สมการนี้บอกว่า 

  • งานไหนที่ถูกบังคับให้ทำ ไม่ได้ทำด้วยใจ จะไม่มีความสุขเลย ...  อย่างไรก็ดี ก็มีบ้างครับ ที่ต้องฝืนใจทำสุดท้ายก็นำความสุขมาให้เช่นกัน
  • แรงบันดาลใจหรือกำลังใจน้อย ความสุข สนุกในการทำงาน จะน้อยไปด้วย ในสัดส่วนที่เป็นตัวคูณของทั้งหมด
  • WL  น้อย หมายถึง หากงานใดไม่ได้เรียนรู้ L=0 แม้จะได้งานแต่ไม่มีคุณค่าอะไรให้ภูมิใจ งานใดที่ ข้อสังเกตสำคัญคือ การเรียนรู้จะเกิดได้ดีเมื่อมีการสะท้อนการเรียนรู้ (Reflection) 
  • ผมพบว่า G คือ เป็นส่วนสำคัญของความสุขในการทำงาน เสียดายเพียงแต่เมื่อใดที่ W มีมาก ๆ  เวลาจะมาทำ G จะไม่ค่อยมี 

สรุป สิ่งสำคัญที่สุด ที่ทำให้เกิดความสุขในการทำงาน คือ M  ไม่น่าเชื่อว่า การได้รับ "ดอกไม้" (ใน G2K) จากผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือ จะให้พลังแรงใจ สร้างแรงบันดาลใจให้ได้มากขนาดนี้ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มาเยี่ยมยาม ชื่นชม กับ สหาย ชาว G2K ครับ

สมการ สุดยอดครับท่าน