ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 24 สิงหาคม 2560)

วันที่ 24 สิงหาคม ช่วงเช้าเวลา 08.30 น. จะมีคณะดูงานมาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ได้มีการจัดเตรียมแพ็คข้าวเพื่อที่จะจำหน่ายให้กับคณะที่มาดูงานได้ซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านหรือซื้อไปเป็นของฝากก็ได้ข้าวที่โรงสีของเราสีออกมานั้นเป็นข้าวอินทรีย์ปลอดสารเคมีทานแล้วดีต่อสุขภาพค่ะ


                                       จัดเตรียมแพ็คข้าวเพื่อที่จะจำหน่ายให้กับคณะที่มาดูงาน

จากนั้นได้มีการผสมข้าว 3 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมมะลิแดง เมื่อนำมาผสมคลุกเคล้าในสัดส่วนที่เท่ากันก็จะได้ข้าวเป็น  3 สี ซึ่งเรียกว่า ข้าว 3 หอม นั้นเองเมื่อผสมเสร็จแล้วก็นำไปใส่ถุงถุงละ 1 กิโลกรัม และนำไปซีนในเครื่องสูญญากาศเพื่อนำมาจำหน่ายให้กับคณะที่มาดูงานค่ะ

 

                                    การผสมข้าวคลุกเคล้าในแต่ละชนิดในสัดส่วนที่เท่ากัน


                         กรอกข้าวใส่ถุงถุงละ 1 กิโลกรัม และนำไปซีนในเครื่องสูญญากาศ

เมื่อคณะดูงานเดินทางมาถึงก็เข้าไปเดินดูโรงสีและเข้ามาดูขั้นตอนและวิธีการแพ็คข้าวซีนข้าวด้วยเครื่องสูญญากาศซึ่งคณะดูงานได้ลองแพ็คข้าวด้วยตนเอง ข้างนอกก็ได้มีการจำหน่วยข้าวสารอินทรีย์ปลอดสารเคมีและขนมที่ชาวบ้านได้ทำเองเพื่อให้คณะที่มาดูงานซื้อกลับไปหรือสามารถซื้อเป็นของฝากก็ได้ค่ะ               คณะดูงานเข้ามาดูการสาธิตขั้นตอนและวิธีการแพ็คข้าวซีนข้าวด้วยเครื่องสูญญากาศ


                ขั้นตอนการติดฉลากโลโก้ของหนองสาหร่ายและเคลือบด้วยพลาสติกความร้อน


                             จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนหนองสาหร่ายให้กับคณะที่มาดูงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)