ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ วันที่ 25 สิงหาคม 2560

วันนี้มีคณะมาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตาค่ะ มาจากทุ่งสง จังหวัดพังงา

อาจารย์ชาลี และ อาจารย์ทรรศนีย์เป็นวิทยากรค่ะ

มีการแจกไอศกรีมให้ทุกๆคน

ลุงๆป้าๆคณะนี้น่ารักมากค่ะ

มีการถ่ายภาพร่วมกับคณะที่มาและมอบกระเช้าเป็นการตอบแทน


ถ่ายภาพร่วมกันเป็นหมู่คณะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)