27สิงหาคม2560

วันนี้พวกเราได้ไปทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในชมรมคนรักในหลวงหน้าหมู่บ้านปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่9 ร่วมกับอ.ทัศนีย์ นายกอบต.หินกอง ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกในชมรมคนรักในหลวง

เตรียมดิน ปรับหน้าดินเพื่อลงปลูก

นำปลูกโดยนายกอบต.หินกอง ผู้ใหญ่บ้าน อ.ทัศนีย์

ร่วมด้วยช่วยกันจนกิจกรรมเสร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกภาคสนามฝึกงานความเห็น (0)