ขนมชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายตุ๋กตา 2 ตัวประกบกัน ทอดในกระทะนำมันร้อย  ขายตอนเข้า ๆ ทานกับกาแฟ หรือจิมนม อร่อยดี เขาเรียกว่า ขนมปาท่องโก๋  ในสมัยก่อนมีแม่ทัพที่เก่งกล้าสามารถมาก  ชื่อ หงเยี่ยเฟ่ย ซึ่งเป็นที่รักใคร่ของกษัตริยและประชาชน เนื่องจากเป็นคนดี มีคุณธรรม จากการที่เป็นคนเก่ง ทำให้เสนาบดี เฉิ่นไขว่ ไม่ชอบ และอิจฉา จึงหาเรื่องใส่ร้ายหงเยี่ยเฟ่ย ว่าก่อการกบฎจึงถูกจับตัวขังคุก และภรรยาของเฉิ่นไขว่ได้ยัวยุให้ประหารชีวิตหงเยี่ยเฟ่ยเพื่อขจัดเสี่ยนหนามให้หมดไป จึงใส่ร้ายให้ได้รับโทษสูงสุดคือถูกประหารชีวิตในวันขึ้นปีใหม่ โดยที่ไม่ได้พบหน้าพ่อแม่ลูกเมียเลย  ทำให้ประชาชนโกรธแค้นและทำอะไรเฉิ่นไขว่และภรรยาไม่ได้  ชาวบ้านจึงได้ป้นรูปเฉิ่นไขว่และภรรยายประกบกันแล้วทอดในกระทะน้ำมันร้อน ๆ จนดำเป็นตอตะโก เพื่อระบายความแค้น ต่อมาก็ทอดให้ทานได้ชาวบ้านก็แฮ่ไปซื้อกิน ขายดิบขายดีเพราะทานปาท่องโก๋ คือผู้รักชาติ  ต่อมาเรื่องได้ไปเข้าหูเฉิ่นไขว่  จึงส่งทหารมาจับตัวผู้ที่ทอดปาท่องโก๋ เนื่องจากชาวบ้านรู้ข่าวจึงได้เปลียนรูปแบบปาท่องโก๋ให้เป็นตัวยาว ๆ ตัวเดียว  ทหารจึงทำอะไรไม่ได้ จบข่าว