ถอดบทเรียนจากเวทีเสวนา “การจัดการความรู้กับสังคมไทย” มุมมอง : คุณชำนาญ ถนัดธนูศิลป์

ความสุขของคนเราอยู่ที่ไหนนั้นไม่สำคัญเท่ากับ...ความสุขใจ...ที่ได้รับจากที่บ้านและจากที่ทำงาน

                อีกมุมมองหนึ่ง ของผู้ร่วมเสวนาเรื่อง  การจัดการความรู้กับสังคมไทย  ที่ตลาดนัดเครือข่ายการจัดการความรู้  ซึ่งจัดโดยมูลนิธิข้าวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อวันที่ 20  พฤศจิกายน  2549  ของ คุณชำนาญ  ถนัดธนูศิลป์  จากปูนซิเมนท์ไทย แก่งคอย จังหวัดสระบุรี

          49112112.gif  ภาพ คุณชำนาญ  ถนัดธนูศิลป์  

                ซึ่งท่านได้เล่าถึงวิธีคิดของเครือซีเมนต์ ที่จะอยู่รอดได้นั้นเราจะต้องทำให้ บุคลากรเรามีคุณค่า คือ  เป็นคนดี และเป็นเก่ง โดยเราจะต้องสร้างองค์ความรู้ที่มาจากประสบการณ์เดิมแล้วนำมาผนวกกับองค์ความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ การเรียนรู้จึงต้องจัดกระบวนการให้เป็นระบบ ได้แก่  การพัฒนางาน  แฟ้มพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  แฟ้มพัฒนาการผลิต  และแฟ้มงานอื่น ๆ  แต่สิ่งที่เราต้องการได้จากพนักงานก็คือ  ความสุขที่เกิดขึ้นหรือได้รับนั้นเขามีมั้ย?   เราจึงต้องติดตามภายใต้การพัฒนาบุคลากรร่วมกับมูลนิธิข้าวขวัญ                

          49112108.gif  ภาพการจัดเวทีเสวนาของผู้รู้

                การมาเรียนรู้ที่มูลนิธิข้าวขวัญนั้นจะเรียนเกี่ยวกับ การต่อสู้ของชาวนาภายใต้วิถีชีวิตของเขาเอง  ซึ่งทุกชีวิตและทุกวิถีต่างมีปัญหา  ฉะนั้น  เราจะต้องจัดการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน  ส่วนผลที่เกิดขึ้นจากการมาเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนชาวนาก็คือ  การนำแนวทางการเรียนรู้ของโรงเรียนชาวนาไปปรับใช้ ที่เราทำอย่างเป็นระบบ เห็นเป็นรูปธรรม จำนวน 7 เรื่อง เช่น โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และเรื่องอื่น ๆ  เพื่อพัฒนางานขององค์กรปูนซีเมนต์ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่บุคลากรได้แสดงศักยภาพของตนเอง พลังในตัวเอง ออกมาหรือแสดงความเป็นเจ้าของที่เกิดการพัฒนางาน  ซึ่งพบว่า ทำให้เขามีความสุขมีบรรยากาศของความเป็นกันเอง เกิดขึ้นที่เป็นผลมาจากข้อคิดที่ว่า...                    

           ชาวนาหลังสู้ฟ้า  หน้าสู้ดิน...คือ  บรรพบุรุษของเราที่มีบุญคุณได้ผลิตข้าวให้เรากิน                  

                ฉะนั้น ปูนซีเมนต์ แก่งคอย  จึงเชื่อมั่นว่า...เรามีบุคลากรที่มีคุณค่า  ซึ่งทำให้เกิดข้อสรุป การจัดการความรู้ นำไปใช้แก้ปัญหาในองค์กรได้  โดยบรรยากาศในองค์กรปรับเปลี่ยน...ทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในหน่วยงานมากมาย       

               เป็นงัยค่ะ...อีกบทเรียนหนึ่งของการสรุปองค์ความรู้จากประสบการณ์ มาเป็นข้อค้นพบเพื่อนำมาใช้แลกเปลี่ยนและเป็นข้อคิดให้ลงมือทำด้วยตนเอง แล้วท่านจะพูดได้อย่างชัดถ้อยชัดคำ หรือดวงตาเห็นธรรมค่ะ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติ

คำสำคัญ (Tags)#ของดี#สรุปบทเรียน

หมายเลขบันทึก: 63478, เขียน: 27 Nov 2006 @ 10:26 (), แก้ไข: 20 May 2012 @ 15:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เรียนคุณจือ 

คุณทวีสิน  ไม่ได้มาในงาน  แต่ส่งผู้แทนมา  ภาพคือ

คุณชำนาญ  ถนัดธนูศิลป์      ครับ

ขอบคุณนะค่ะ ที่แก้ไขให้ค่ะ
  • ขอแก้ไขอีกทีนะน้องจือ   ปูนซีเมนต์ไทย อยู่ อ.แก่งคอย จ.  สระบุรี ค่ะ 

 

  • อย่าลืมแก้ไขหัวข้อเรื่องด้วยนะค่ะ  ยังเป็นคุณทวีสินอยู่เลยค่ะ