ถอดบทเรียนจากเวทีเสวนา “การจัดการความรู้กับสังคมไทย” มุมมอง : ดร. ทิพวัลย์ สีจันทร์

ทุกคนต่างมีมุมมองและองค์ความรู้ที่เป็นประสบการณ์ของตนเอง แต่อยู่ที่ว่า...ใครจะรับฟังได้มากกว่ากัน

                ในมุมมองของ ดร . ทิพวัลย์  สีจันทร์  ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเสวนาเรื่อง  การจัดการความรู้กับสังคมไทย   ของการจัดเวที ตลาดนัดเครือข่ายการจัดการความรู้ โดยมูลนิธิข้าวขวัญ  จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 นั้นได้เริ่มต้นจากการให้ข้อคิดว่า.....

 

                  อย่าคิดว่าตัวเราเองเป็นนักวิชาการ

                 แต่ให้คิดว่า ตัวเราเองก็คือ ชาวบ้าน เหมือนกัน

          49112111.gif   ภาพ ดร. ทิพวัลย์  สีจันทร์ 

 

                การจัดการความรู้  เป็นการเรียนรู้ตลอดเวลา เราอย่าเป็นน้ำล้นแก้ว เพราะการเรียนรู้ที่เรียนจบจริง ๆ นั้นก็คือ  การเรียนจบ มหาวิทยาลัยชีวิต  ซึ่งหัวใจที่สำคัญของการจัดการความรู้หรือ KM   คือ  เราจะต้องทำให้รู้เขารู้เรา  รู้เท่ารู้ทัน  รู้กันรู้แก้   ฉะนั้น เราจึงคิด  ลองทำ  และลองบันทึก

          49112108.gif  ภาพการจัดเวทีเสวนา

                อาชีพชาวนา  เป็นอาชีพที่เสียเปรียบ ดังนั้น การจัดการความรู้จึงเข้ามาปรับแก้จุดอ่อนให้กับอาชีพนี้ โดยทำงานเชิงเทคนิคไปด้วย คือ  รู้เท่ารู้ทัน  รู้กันรู้แก้  ฉะนั้น ความชัดเจนของสังคมไทยเกี่ยวกับชาวนานั้นปักธงไว้ตรงจุดไหน  ซึ่งการจัดการความรู้ได้เข้ามาปรับแก้จุดอ่อนตรงนี้ได้  ได้แก่  เรื่องกองทุน  เรื่องการทำบัญชี  และเรื่องอื่น ๆ

 

                ดังนั้น  การแก้โจทย์และปัญหาจึงอยู่ที่ว่า ทำอย่างไร? ให้ WIN-WIN” ที่เราหาเพื่อนเพิ่ม  มีทายาทของชาวนาที่สืบทอดอาชีพ  โดยการจัดการความรู้จริง ๆ เราจึงต้องปรับกันที่จิตใจ  จัดการความรู้เป็นระบบ  และอยู่เป็นสังคมที่เป็นสุข

                  หลังจากนั้นก็ได้จบข้อคิดลงที่ …“ ตกลงแล้วมหาวิทยาลัย เพื่อการค้าหรือเพื่อประชาชน ในขณะที่กำลังมีการจัดการความรู้ในสังคมไทยขึ้น                                                

                ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ดิฉันได้ถอดและสรุปบทเรียนมาให้ทุก ๆ ท่านให้อ่านกัน .

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติ

คำสำคัญ (Tags)#ของดี#สรุปบทเรียน

หมายเลขบันทึก: 63476, เขียน: 27 Nov 2006 @ 10:14 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)