GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ห้องวิทยาศาสตร์ พระยาประเสริฐฯ

ห้องวิทยาศาสตร์

วันนี้  ห้องวิทยาศาสตร์ของเรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง   คือการเพิ่มสื่อ  เกมวิทยาศาสตร์   กระบวนการคิด   เพื่อให้นักเรียนรู้จัก  คิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา  จำนวน  10  ชิ้น

การแก้ปัญหาที่เด็กเล่นเกมนั้น  เด็กจะต้องคิด  แก้ปัญหาจากโจทย์ที่กำหนดให้   โดยการลงมือปฏิบัติจริง  ต้องมีสมาธิ  จึงจะสำเร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 63469
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

หวัดดี