GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

เพื่อนช่วยเพื่อนเขียนเอสเออาร์

"สองหัวย่อมดีกว่าหัวเดียว" "เพื่อนกบตัวอื่นช่วยเปิดกะลาที่ครอบอยู่"

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ทางศูนย์ฯได้มีการประชุมประจำเดือน และมีวาระพิจารณาที่เกี่ยวกับหน่วยงานใหม่ 11 หน่วยงาน ที่จะต้องเข้าระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษานี้ โดยจะต้องเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรับการประเมิน

 • ประเด็นการพิจารณา คือ จะทำอย่างไรให้ผู้ที่รับผิดชอบงานประกันฯของหน่วยงานใหม่เหล่านี้สามารถเขียน SAR ได้ถูกต้องตามรูปแบบ ในเวลาที่รวดเร็ว เนื่องจากได้ผ่านวงรอบการประเมินมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว
 • ผมได้เสนอแนวทางหนึ่งคือ ใช้ระบบ เพื่อนช่วยเพื่อน (peer assist) โดยจะหาเพื่อนจากหน่วยงานที่เคยรับการประเมินมาแล้วเข้ามาช่วยประกบ ให้คำแนะนำ
 • ศูนย์ฯจะเป็นเพียงผู้ที่สร้างบรรยากาศ สนับสนุน ส่งเสริมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เท่านั้น
 • ศูนย์ฯจะพิจารณาหาเพื่อนให้จากหน่วยงานที่มีลักษณะภารกิจที่คล้ายกัน เช่น ถ้าเป็นหน่วยงานวิจัย ก็จะหาเพื่อนที่มาจากหน่วยงานวิจัย ถ้าเป็นหน่วยงานกิจการเสริมศึกษา ก็จะหาเพื่อนที่มาจากหน่วยงานเสริมศึกษา เป็นต้น

มติที่เป็นชุมทุกท่านเห็นด้วย และจะนัดประชุมในสัปดาห์หน้าครับ

KPN

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 63458
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

 • เป็นแนวทางที่ดีมากครับ สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นการใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่คุ้มค่า
 • อาจจะนำไปใช้กับงานอื่นๆได้ครับ
 • ขอบคุณครับ
 • ขอบคุณกล้วยมากครับ
 • จริงๆแล้วคุณกล้วยกับผมนั่งทำงานอยู่ห้องติดกันครับ แต่ไม่ค่อยได้ f2f ครับ น่าแปลก
แนวคิดนี้น่าสนใจมากค่ะ...ขอนำไปปรับใช้กับเรื่องการควบคุมภายในบ้างนะค่ะ