หน่วยมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแรม R สำหรับนักวิจัยในวันที่ 25-27 ธันวาคม2549 ผู้เข้าอบรมมีคุณสบัติ

1. มีพื้นความรู้ทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐาน

2. ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

วิทยกรเป็นทีมผู้พัฒนาโปรแกรม  R จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ กฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง โทร 63636 63643 หรือ 363636, 202485 รับจำนวนจำกัด