รวมพลคนอำนวย แห่งมอดินแดง

 วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เวลาดี ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.ที่ห้องประชุม SME ชั้น ๖ อาคารบริการวิชาการ หลังจากที่ ทีมงานคุณอำนวย จากรั้วมอดินแดงรุ่นที่ ๑ รวม ๕๒ ชีวิตได้ไปทำงานตามที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน(คลิก) วันนี้เราจะมี "Show and Share" เพื่อเล่าสู่กันฟังจากประสบการณ์ที่ได้สร้างเสริมร่วมกัน เกิดการ "พัฒนาการในการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในบริบทของแต่ละท่านอย่างไรครับ"

JJ