เรียนรู้สู่มอดินแดง

 เช้าตรู่วันจันทร์ที่อากาศเริ่มเย็นลงเล็กน้อย ชาวมอดินแดง ๓๔ ชีวิตออกเดินทางจากหน้าอาคารบริการวิชาการ เพื่อเดินทางไปเรียนรู้ เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง เรียงร้อยสู่งานบริการวิชาการ"

 ล้อรถเคลื่อนออก ๐๗.๓๐ น. มีทีมงานจากคณะวิชาและศูนย์สถาบันสำนัก ๑๗ ท่าน และ เป็นทีมงานจากศูนย์บริการวิชาการอีก ๑๗ ท่าน เราคงได้เรียนรู้จาก "ศูนย์ค้ำคูณ ที่คุณหมออภิสิทธิ์ และ คุณหมอทานทิพย์ เป็นผู้ประสานงาน" จากนั้นจะไปที่ "หมู่บ้านคำปลาหลาย ที่คุณ Martin Wheeler เจ้าของคำขวัญ 7 Eleven is on the mountain"

 หลังจากนั้นเราจะได้นำมา "ปรับ ปรุง และ ทำแผนกิจกรรม ให้เข้ากับบริบทของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ต่อไป

JJ