ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการสอนออกเสียง (Pronunciation)  จากการปฏิบัติจริง  เป็นเอกสารที่ครูอ้อยได้รวบรวมไว้จากการเรียนการสอนตลอดระยะเวลา 27 ปี 

เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา  ได้นำเสนอไปบ้างแล้ว  วันนี้จึงเป็นข้อคิอข้อต่อไป

18.  ครูควรจัดหาภาพยนตร์  หรือสารคดี  จากต่างประเทศมาฉายให้นักเรียนชม  ในเวลาว่าง (หาจอใหญ่หน่อย)   จะช่วยให้เกิดความคุ้นเคยกับเสียงภาษาอังกฤษ  ได้เห็นทิวทัศน์  ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมนานาชาติ  ฯลฯ  เป็นการขยายโลกทัศน์ของเด็กที่ขาดโอกาส  มีภาพยนตร์ดีๆ  มากมายที่ช่วยสอนทักษะการคิด  และทักษะการดำเนินชีวิต  อย่างเหมาะสม  เด็กจะมีความสุข  (จะรักครูและรักโรงเรียนอย่างสุดหัวใจ)

19.  เด็กบางคน  บ่น  ไม่อยากดูภาพยนตร์เสียงภาษาอังกฤษในฟีล์ม  บอกว่าดูไม่รู้เรื่อง  อ่านไม่ทัน  ครูอย่าเพิ่งท้อใจ  นั่นเป็นเพราะ  เด็กยังไม่มีทักษะทั้งในการฟังและการอ่าน  ฟังภาษาอังกฤษไม่ได้  อ่านคำบรรยายภาษาไทยก็ไม่ทัน  ทำให้ดูไม่รู้เรื่อง  ควรจูงใจให้ฝึกบ่อยๆ  โดยหา  ภาพยนตร์ที่เด็กสนใจมากๆ  มาฉาย  เด็กจะใช้ความพยายามมากขึ้น  และค่อยๆ  พัฒนาการใช้อวัยวะต่างๆอย่างประสานกัน  ทั้ง  ตาดู  หูฟัง  สมองคิดไปพร้อมๆกัน  พอทำได้แล้ว  เด็กจะมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น และเรียนรู้ได้ดีขึ้น

ความประทับใจในภาพยนตร์ จะทำให้เด็กเก็บภาพต่างๆ  ที่เห็นนั้นไว้ในสมอง  เมื่อครูอ้างถึงเรื่องราวเหล่านั้นในการสอน  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เด็กจะเข้าใจได้ง่ายขึ้น

***********

ดึกแล้ว  ขอจบข้อคิดและข้อเสนอแค่นี้ก่อน  พรุ่งนี้  โปรดติดตามอีกครั้ง  ขอบคุณ