"จากเมล็ดพันธุ์หนึ่งเล็กๆ เริ่มจากตัวเราก่อนและกระจาย ขยายไปสู่ผู้อื่น" จากความคิดเช่นนี้ พรพ.ของเราจึงริเริ่มที่จะขยายความดีโดยการให้บริการของรพ.ที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ (Humanize health care) โดยการนำทีมโรงพยาบาลที่คาดหวังว่าจะเป็นต้นแบบในการให้บริการที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ ได้แก่ รพ.ที่ผ่านการรับรองที่มีผลงานที่สามารถเชื่อมต่อสู่การเป็นศูนย์การดูแลแบบสุขภาวะได้ ซึ่งได้แก่รพ.ตาคลี เสาไห้ เขาวง บ้านเหลื่อม ละงู และลำพูน เข้าเยี่ยมศึกษาดูงานมูลนิธิฉือจี้ ประเทศไต้หวัน เพื่อสัมผัสกับการให้บริการแบบจิตอาสา การมีจิตใจที่ดีงาม มีความรักให้กับเพื่อนมนุษย์ โดยมีแนวคิดมาจากหลักศาสนาพุทธ  มาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เราได้เห็นแนวคิด การจัดการเชิงระบบของมูลนิธิที่เริ่มจากการกุศล ในสิบปีแรก การรักษาพยาบาลในปีที่ 20 ต่อด้วยการศึกษา และจริยศาสตร์ในปีสุดท้าย รวมเป็นสี่สิบปี เป็นการขยายความดีโดยปูพื้นฐานตั้งแต่เด็ก ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย การเรีนการสอนของแพทย์ มีการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจให้มีความอ่อนโยน เช่นการจัดดอกไม้ ชงชา เพลง เป็นต้น ปัจจุบันมีสาขาของฉือจี้อยู่ในประเทศต่างๆ เราอาจจะเคยเห็นอาสาสมัครใส่ชุดกางเกงขาวเสื้อสีน้ำเงินที่ยืนคอยให้บริการผู้ป่วยอยู่บ้างตามรพ.ต่างๆ ในประเทศไทยเท่าที่พอลล่าทราบ น่าจะเป็นรพ.บ้านแพ้ว และรามาธิบดี ที่มีดารามาเป็นอาสาสมัครด้วย มีเรื่องราวสิ่งดีๆที่ได้พบมากมายจากการไปไต้หวันครั้งนี้ จะมาเล่าให้ฟังในคราวหน้าค่ะ ตอนนี้ง่วงเสียแล้ว โปรดติดตามนะคะ