ฝึกงานวันที่ 15

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560

เวลา 08.30 น.  ได้ร่วมกันทำแผนที่เดินดินกับเพื่อนๆ


เวลา 10.30 น.  "โครงการเพชรสมุทรคีรี" การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมขอข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์หุบกะพง ได้ศึกษาตามศูนย์การเรียนรู้ต่างๆในชุมชนหุบกะพง

1.ศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน  ของนางปิ่นรัตน์ ตันหยง อาชีพเสริมของกลุ่มแม่บ้านหุบ กะพงผ่านการระดมความคิดและร่วมกันผลิตสินค้า ที่มีความจำเป็นต้องใช้ภายในครัวเรือนอาทิ น้ำยาล้างจาน ครีมอาบน้ำ แชมพู สระผมและอีกหลายผลิตภัณฑ์ส่งจำหน่ายภายในชุมชนและโรงแรมชื่อดังในอำเภอชะอำ ทุกขั้นตอนในการผลิตมีความพิถีพิถัน สะอาดและปลอดภัยผ่านการรับรองโดยได้รับเครื่องหมายมาตรฐานมผช. และสินค้ามาตรฐานสหกรณ์

2.ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน ของนายออดพรมรักษาเกษตรกรตัวอย่างที่สร้างฐานะได้จากการพยายามศึกษาข้อมูลในเรื่องการเลี้ยงโคขุนอย่างจริงจัง เริ่มจากการเลี้ยงวัวพันธุ์อเมริกันบราห์มัน 5 ตัว ผ่านไป 5 ปี ปัจจุบันเพิ่มทวีขึ้นเป็น 400 ตัว และสามารถคิดค้นสูตรอาคารโคขุนเป็นสูตรเฉพาะของตัวเอง กลายเป็นอาหารชั้นเลิศที่สามารถขุนวัวให้โตเร็ว และได้เนื้อดี
3.ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงแพะ ของนายมนูญ เตี๋ยวศรีทอง เกษตรกรตัวอย่าง หนึ่งในสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกะพง ในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผู้เปลี่ยนอาชีพจากการทำไร่ มายึดอาชีพเลี้ยงแพะ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
4.ศูนย์เรียนรู้ป่านศรนารายณ์ ของนางบุญศรี เนียมเงิน การทำผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ของกลุ่มสตรีชาวหุบกะพง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงพระราชทานอาชีพการทำหัตถกรรมป่านศรนารายณ์ พร้อมทั้งส่งครูผู้สอนมาให้คำแนะนำถึงวิธีการนำเส้นใยของป่านศรนารายณ์มาสร้างสรรค์ให้เป็นกระเป๋า รองเท้าหมวก เข็มขัด ฯลฯ จนกลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับชาวหุบกะพง มายาวนานจนถึงปัจจุบัน


5.ศูนย์เรียนรู้หน่อไม้ฝรั่ง ของนายตี๋ คล่องแคล่ว เกษตรกรในยุคบุกเบิก อยู่ในกลุ่มแรกที่เริ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 มีภูมิความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากนักวิชาการอิสราเอล บวกกับความขยันขันแข็ง ทำให้เขาประสบความสำเร็จ สามารถสร้างฐานะให้เป็นปึกแผ่นและมั่นคงจวบจนถึงปัจจุบัน 
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)