ครั้งที่ 20 : (22 สิงหาคม 2560)

          วันนี้ ในช่วงเช้า เราก็มาที่ศูนย์กันตรงเวลาเหมือนเดิมปกติทุกคน มาถึงก็เริ่มประชุมกันว่างานอะไรขาดอะไรบ้าง และเก็บรายละเอียดของทุกงานที่ผ่านมา รวมทั้งแก้ไขอะไรที่รู้สึกว่ายังไม่ถูกใจ ให้ครบถ้วนทุกรายละเอียดต่างๆ ในช่วงเช้าเป็นการช่วยงานของศูนย์ และลงชุมชนพื้นที่สวนตะไคร้ เพื่สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ได้รับทราบมาจากในเวทีประชุม

       ส่วนในช่วงบ่าย ก็กลับมาที่ศูนย์เพื่อสอบถามข้อมูลของศูนย์เพิ่มเติม เนื่องจาก อาจารย์เองท่านก็พึ่งว่างด้วย เราก็ได้พูดคุยเกี่ยวข้อมูลของศูนย์เราเป็นจำนวนละเอียดกว่าทุกครั้งที่เคยคุยกัน เพื่อให้งานทุกอย่างออกมาครบถ้วน ช่วงนี้เราจึงเป้นช่วงเตรียมข้อมูลให้แน่นที่สุด เพิ่มข้อมูลส่วนที่ไม่มี หรือ ยังไม่ถูกใจให้มีข้อมูลมากที่สุดทั้ง ของศูนย์ฝึก และของชุมชน วันนี้เราแยกย้ายกันกลับบ้านก็ช่วง 19.00 น. เนื่องจากมีงานที่เราต้องรับผิดชอบกันหลากหลาย เลยเคลียงานใครงานมันค่อยข้างนาน จึงแยกย้ายกันกลับ

          ภาพจุดที่น่าสนใจในชุมชนสวนตะไคร้ ภาพถ่ายโดย : น.ส ธัญญลักษณ์ นอขุนทด

        ภาพจุดที่น่าสนใจในชุมชนสวนตะไคร้ ภาพถ่ายโดย : น.ส ธัญญลักษณ์ นอขุนทด

              ภาพจุดที่น่าสนใจในชุมชนสวนตะไคร้ ภาพถ่ายโดย : น.ส ธัญญลักษณ์ นอขุนทด

        ภาพสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนด้านกองทุน  ภาพถ่ายโดย : นาย เอกรินทร์ สีเอก

                   ภาพสัมภาษณ์ประธานชุมชน  ภาพถ่ายโดย : นาย เอกรินทร์ สีเอก

              ภาพสัมภาษณ์ที่ปรึกษาศูนย์ฝึก  ภาพถ่ายโดย : น.ส ชริญา แก้วบัวดี

         ภาพจุดที่น่าสนใจในชุมชนสวนตะไคร้ ภาพถ่ายโดย : น.ส ธัญญลักษณ์ นอขุนทด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)