ฝึกงานครั้งที่15 หน่วยฝึก อบต.โพรงมะเดื่อ

วันที่22 สิงหาคม 60  วันนี้ได้ออกนอกพื้นที่ติดตั้งหลอดไฟในหมู่บ้านบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)