ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

วันนี้เราได้ไปร่วมกิจกรรม โครงจังหวัดสะอาด อำเภอสะอาด ตำบลสะอาด ที่ เทศบาลตำบลกรับใหญ่

ผลงานตำบลลาดบัวบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนาชุมชนความเห็น (0)