ฝึกงานวันที่ 14

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560

เวลา 08.20 น.  ทีมงานศูนย์สาธิตฯ และนักศึกษา ได้ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมเพียงกัน

เวลา  13.00 น.  นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี นำทีมศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกะพง พร้อมนักข่าวท้องถิ่น เยี่ยมเยือน ผู้แจ้งความประสงค์ย้ายถิ่น ประจำแปลงที่ดินโครงการฯ จัดให้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9 

คุณป้าสำลา  สุดประเทศ ได้บุกรุกพื้นที่ต้องห้ามมาเป็นเวลา 22 ปี ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณป้า ได้มีความประสงค์คืนพื้นที่ให้กับศูนย์สาธิตฯ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9 คุณป้ากล่วาด้วยน้ำตาว่าพอถึงเวลาสบายก็ต้องย้ายกับไปอยู่ที่เดิมแต่คุณป้าก็ยืนยันคำเดิมว่าย้ายไปด้วยความเต็มใจ พวกเราทีมงานศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกะพง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)