โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับทักษะพัฒนาการจัดการศึกษาในสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่นโยบายประเทศไทยยุค 4.0 (Thailand 4.0)

tuknarak
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

***** ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าอบรมในหลักสูตรโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับทักษะพัฒนาการจัดการศึกษาในสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่นโยบายประเทศไทยยุค 4.0 (Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560  โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

***** ผู้เขียนถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่ดีมากๆ สรุปคือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น โดยอาศัยโปรแกรมพื้นฐาน โซเชียลมีเดีย หรือแม้กระทั่งการสนทนาสั้นๆ ซึ่งหลักๆ แบ่งเป็นสามประเภท  

     World Wide Web

     Social Media

     Instant Messaging

งานนี้เรียกได้ว่าทั้งสนุกทั้งได้ความรู้ ปกติโทรศัพท์มือถือก็ใช้งานไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ครั้งนี้กล้าบอกได้เลยว่า ใช้คุ้มค่ะ 

***** นอกนั้นยังมีเกร็ดความรู้ เทคนิคหลากหลาย ซึ่งสามารถนำมาใช้กับเด็กประถม เช่น เกมออนไลน์ที่มีประโยชน์ ฝึกสมอง ความจำ ที่สำคัญการสืบค้นในเว็บไซต์โดยอาศัยคำสำคัญ 

***** และผลพวงจากการเป็นสมาชิกของ Gotoknow นี่เอง ที่ช่วยให้ผู้เขียนสามารถหาคำสืบค้นได้อย่างชำนาญ และยิ่งไปกว่านั้น ผู้เขียนได้มีโอกาสฟังบรรยายพิเศษจาก ดร.ธนพล  ก่อฐานะ  ผู้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตและทฤษฎีนวัตกรรมการจัดการ และท่านก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของ gotoknow แห่งนี้ ผู้เขียนขออนุญาตนำข้อคิดดีๆ มาสรุปย่อๆ ดังนี้ ทฤษฎีนวัตกรรมการจัดการ จากแนวคิดของท่าน ดร.ธนพล ก่อฐานะ

1. การแก้ปัญหาที่ทับซ้อน

2. การคิดวิเคราะห์

3. การคิดสร้างสรรค์

4. การจัดการบุคคล

5. การทำงานร่วมกัน

6. ความฉลาดทางอารมณ์

7. การรู้จักประเมินและตัดสินใจ

8. มีใจรักบริการ

9. การต่อรองเจรจา

10. ความยืดหยุ่นทางความคิด

***** ที่สุดผู้เขียนโชคดีตอบคำถามของท่าน ได้รับรางวัลหนังสือินักต่อสู้วิกฤต ซึ่งหนอนหนังสือ (ผู้เขียน) ชื่นชอบเป็นอย่างยิ่ง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน tienstukความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ้ะคุณตุ๊ก

ครูมะเดื่อไม่ได้ลงทะเบียนอบรมจ้ะ

คืนคูปองให้รัฐไปแล้ว...เพราะว่า..

เหลือเวลาเป็นครูในเครื่องแบบ

แค่ ๒๕  เดือนแล้วจ้าา

เขียนเมื่อ 

ครูดีๆ อย่างครูมะเดื่อ ต้องอยู่นานๆ นะคะ ไม่อยากให้เกษียณเลย