แรงบันดาลใจจากหนังดีๆ

หลังจากที่ข้าพนั้นดูหนังเรื่องทีมเงาอัจฉริยะนั้นข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจเรื่องการใช้ชีวิตของคนผิวสีที่เมื่อก่อนนั้นโดนดูถูกโดยคนผิวสีขาวไม่มีสิทธิในการทำงานเหมือนคนผิวขาวที่ดีในทุกเรื่องเช่นการทำงานการศึกษาการใช้ชีวิตแบบปกติข้าพเจ้าคิดว่าคนเรานั้นควรได้รับความเท่าเทียมกันจากที่ดูหนังเรื่องนี้ข้าพเจ้าคิดว่าคนผิวสีนั้นสามารถพิสูจให้คนอื่นเห้นว่าคนผิวสีนั้นก็มีสติปัญญาและความสามารถในเรื่องต่างๆเหมือนกัน

ที่มาของรูปภาพhttp://i1.wp.com/www.nangdee.com/.photoThumbnail/.hidden fig 7ACNz7lMon112352.jpg?resize=830%2C242

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่อง. แรงบันดาลใจในการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)