การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝากงานวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ช่วงเช้าได้ช่วยครูพี่เลี้ยงผสมดินปุ๋ยสำหรับปลูกดาวเรือง 

ช่วงบ่ายมาฟังครูพี่เลี้ยงอบรม อธิบายเรื่องงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ก่อนฝึกงาน วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560ความเห็น (0)