ฝึกงานวันที่ 15

ฝึกงานวันที่ 14

วันนี้ทำงานวาดแผนที่อยู่ที่โครงการจ้า ไม่ได้ออกไปไหนเลยจ้า ทำงานตั้งแต่เช้ากับเพื่อนช่วยเหลือกัน ทำทั้งวันจ้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)