๗๕๑. Happy Birthday

ลาวดวงเดือน โอ้ละหนอดวงเดือนเอย พี่มาเว้ารักเจ้าสาวคำดวง  โอ้ว่าดึกแล้วหนอพี่ขอลาล่วง อกพี่เป็นห่วงรักเจ้าดวงเดือนเอย  โอ้ละหนอดวงเดือนเอย พี่มาเว้ารักเจ้าสาวคำดวง  โอ้ว่าดึกแล้วหนอพี่ขอลาล่วง อกพี่เป็นห่วงรัก เจ้าดวงเดือนเอย  ขอลาแล้วเจ้าแก้วโกสุม เฮ้อเออเออเออเอยเฮ้อเออเออเออเอย  เฮ้อเออเออเออเอยเฮ้อเออเออเออเอย พี่นี้รักเจ้าหนาขวัญตาเรียม  จะหาไหนมาเทียม โอ้เจ้าดวงเดือนเอย จะหาไหนมาเทียมโอ้เจ้าดวงเดือนเอย  หอมกลิ่นเกษร กษรดอก ไม้ หอมกลิ่นคล้ายคล้ายเจ้าสูเรียมเอย  หอมกลิ่นกรุ่นครันหอมนั้นยังบ่เลย เนื้อหอมทรามเชยเอ๋ยเราละหนอ  หอมกลิ่นเกษรเกษรดอกไม้ หอมกลิ่นคล้ายคล้ายเจ้าสู ของ รียมเอย  หอมกลิ่นกรุ่นครัน หอมนั้นยังบ่เลย เนื้อหอมทรามเชยเอ๋ยเราละหนอ

๓๐ ปี แล้วนะคะอาจารย์ภัคร...๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๐...แม่บุษ กำเนิดทารกน้อยผิวเข้มนายหนึ่ง...แม่บุษทำการผ่าตัดคลอด ที่ รพ.พุทธชินราช...แม่บุษ ตั้งชื่อให้ว่า...ด.ช.ภัครพล...ความหมายของชื่อ หมายความ กำลังโชคดี...และลูกของแม่บุษ ก็เป็นแบบความหมายของชื่อ...๓ ปี ที่อยู่มหาวิทยาลัย ลูกของแม่ทำผลงาน พัฒนามหาวิทยาลัยไปได้ในสาขาของลูก...แม่บุษชื่นชมนะคะ รักษาคุณงามความดีไว้ติดตัวตลอดไปนะคะ...ผลงานที่ได้ นู๋ทำได้ด้วยตัวของนู๋เอง...มิใช่แม่บุษเป็นคนทำให้...ขอบอก

เมื่อเย็นวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ นู๋มากราบแม่...ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิด ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ รักษาความดี ความกตัญญูรู้คุณคนตลอดไปนะคะ...ทำดีต่อตนเอง ต่อคนรอบข้าง ต่อผู้อื่นและสังคมเสมอต้น เสมอปลายนะคะ แล้วนู๋จะได้ดีค่ะ

สำหรับวันเกิดวันนี้ แม่บุษขออวยพรให้นู๋ จงมีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน และมีความสุขต่อชีวิตครอบครัวของนู๋ มีคนรักใคร่ ชื่นชมในความอ่อนน้อมถ่อมตนนะลูก...สำหรับตัวอย่าง พ่อเรกับแม่บุษ ทำให้ดู ให้เห็น เป็นตัวอย่างสำหรับการเกิดมาเป็นมนุษย์ บนโลกใบนี้ ขึ้นอยู่กับตัวนู๋ ว่าจะเดินทางกันอย่างไร...Happy Birthday นะคะ อาจารย์ภัคร...

รักลูกมาก

จาก...แม่บุษ...
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

หายไปนานนะจ๊ะ คุณบุษยมาศ

ระลึกถึงเสมอจ้ะ

เขียนเมื่อ 

ค่ะ คุณมะเดื่อ งานเยอะมากกกกกก ค่ะ

HBD อาจารย์ภัคร..

เก่งดีเหมือนพ่อแม่

ดีใจที่มีคนแบบนี้ค่ะ