การฝึกประสบการวิชาชีพ (วันที่ 16 สิงหาคม 2560 )

ผมได้ไปรับต้นดาวเรืองจากโรงเพาะ 500 ต้น เพื่อมาลงปลูกในถุงที่เตรียมไว้ พอ บ่ายโมงก็จะไปเก็บวัชพืชในบ่อน้ำขึ้นต่อจากเมื่อวานขึ้นมาทำความสะอาด 

                                                                          ต้นดาวเรือง

                                                       เอาต้นดาวเรืองจากโรงเพาะขึ้นรถ

                                            เอาต้นดาวเรืองมาปลูกลงในถุงที่กรอกดินไว้                                                                                                    

                                                                   เก็บวัชพืชน้ำขึ้นจากบ่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน



ความเห็น (0)