ในการสืบค้นข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียง ได้พบการตีความหมายของคำว่า พอเพียง กับ เพียงพอ อย่างแตกต่างกัน ทำให้ผมมาไตร่ตรองว่า ๒ คำนี้มีอะไรที่ต่างกัน ทั้งที่มองเผินๆน่าจะเหมือนกันคำว่า พอ น่าจะจะหมายครบตามความจำเป็น ถ้ามากกว่านั้นก็ เกินพอคำว่า เพียง ภาษาอีสานใช้กันมาก แปลว่า เสมอ หรืออยู่ในระดับเดียวกัน (ภาษาภาคกลาง อาจแปลว่า สมเหตุสมผล ตามในพระราชดำรัส ก็จะไม่มีความสับสนอยู่แล้ว) ดังนั้นในภาษาอีสาน พอเพียง น่าจะแปลได้ว่า มีครบเสมอกัน (กับอะไร??สักอย่าง)และ เพียงพอ น่าจะแปลได้ว่า เสมอกับระดับความจำเป็น (ของตนเอง??) สองประเด็นนี่และที่อาจทำให้คนในสังคมสับสนในทางปฏิบัติถ้าจะทำให้เสมอกับผู้อื่น (พอเพียง) โดยทั่วไปก็ไม่น่าจะยาก แต่ปุถุชนอย่างเราๆมักจะมองว่าต้องทำให้ได้ดีกว่าและมากกว่าคนอื่นสักเล็กน้อยจึงจะถือว่า ใช้ได้ หรือเสมอกับคนอื่น แล้วในที่สุดก็ต่างคนต่างแข่งกันทำหรือกอบโกย จนไม่มีใครเสมอใครสักที และแม้จะได้มากเท่าไหร่ ก็ยังดูว่าได้น้อยกว่าบางคนอีกอยู่ดี ยิ่งมีการจัดระดับความร่ำรวยแล้ว ยิ่งไปกันใหญ่ หาที่สุดมิได้จริงๆ แต่ถ้าทำให้ เสมอกับระดับความจำเป็นของตนเอง(เพียงพอ) น่าจะทำง่ายกว่า และบรรลุผลง่ายกว่า เพราะเมื่อเราพอแล้ว ก็เท่ากับคนอื่นที่พอแล้วเช่นกัน ไม่ต้องไปมองว่าใครได้มากได้น้อย เพราะ พอ เท่ากันอยู่แล้วท่านเห็นอย่างไรครับ จะได้หาข้อสรุปกัน ลดความสับสนในสังคมให้น้อยลงดีกว่าครับ