ตอบคำถาม อ. สมพร

ใช้ KM ในการเรียนรู้ของ นศ. ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียนรู้ความรู้ปฏิบัติ
ตอบคำถาม อ. สมพร
      อ. ดร. จันทวรรณ น้อยวัน ส่งคำถามนี้มาทาง อี-เมล์ ให้ผมตอบ  ผมขอตอบทาง บล็อก นะครับ     ผมไม่รับตอบเรื่อง KM เป็นการส่วนตัว     เพราะชอบการแบ่งปันความรู้  
คำถาม 
Name: สมพร รุ๋งเรืองกลกิจ
Email: [email protected]
General Topic: general_feedback
Specific Topic: ต้องการปรึกษาการจัดการความรู้ที่ได้มาจากการปฏิบัติการพยาบาล
Message:
เรียนผู้เกี่ยวข้อง
ดิฉันเป็นอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีความสนใจเรื่องการจัดการความรู้ อยากเรียนปรึกษาว่า
หากดิฉันให้นักศึกษาพยาบาลปริญญาโทที่กำลังฝึกงานเพื่อแก้ไขปัญหาในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มหนึ่ง
แล้วให้นักศึกษาเขียนการสะท้อนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
อยากทราบว่าใช้แนวคิดการจัดการความรู้มาใช้ได้หรือไม่
เพราะเป้าหมายของการฝึกงานคือการหาความ
 รู้ที่มาจาก tacic knowledge.
เพราะเท่าที่อ่านดูจะเป็นการจัดการความรู้ในองค์กร
ขอบคุณคะ
สมพร
ตอบ
ใช้ได้แน่นอนครับ    ใน บล็อก ของผมเมื่อวันที่ ๒๘ ตค. ๔๘   http://gotoknow.org/archive/2005/10/28/10/08/43/e5992   ได้เล่าเรื่องของ อ. จิรัชฌา จะทำในทำนองเดียวกันกับ นศ. ระดับปริญญาตรี ในรายวิชาจัดการความรู้  
น่าจะมีคำถามต่อว่าแล้วจะใช้วิธีการใดของ KM    คงจะมีวิธีได้หลากหลายครับ     ผมมีความเห็นว่าให้ นศ. ไปดูแลผู้ป่วยโรคเดียวกัน แต่ต่างคน   แล้วให้แต่ละคนนำเสนอความรู้ที่ได้ต่อเพื่อนๆ แบบ storytelling ในบรรยากาศชื่นชม (appreciative inquiry)    เป็นการหัดนำเสนอความรู้จากการปฏิบัติที่เป็นองค์รวม     และหัดฟังแบบ deep listening    หรือหัด dialogue    แล้วให้ช่วยกันสกัด ความรู้ปฏิบัติออกมาเป็นประเด็นๆ      แล้วสังเคราะห์รวมเข้าเป็นหมวดหมู่ เป็นความรู้แบบ explicit knowledge   เปรียบเทียบกับความรู้หรือทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว     ถ้าพบว่าทฤษฎีที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการอธิบายสิ่งที่พบเห็น (คงต้องตรวจสอบให้ exhaustive จริงๆ) ก็ลองตั้งทฤษฎี แล้วทำวิจัยหาทางพิสูจน์ความถูกต้อง หรือหาทาง disprove    ก็จะได้ผลงานวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ได้
อาจารย์คงต้องออกแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้ท้าทาย     อาจต้องกำหนดโจทย์หรือชุดคำถามไว้ล่วงหน้า     เพื่อทำให้การเรียนรู้มีโฟกัส ไม่เปะปะ
วิจารณ์ พานิช
๓ พย. ๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)