วันนี้เป็นวันที่ 2 แล้วของการฝึกงานที่นี่ ขอเล่าย้อนหลังถึงการมาฝึกงานวันแรกของที่นี่ก่อนเพราะเพิ่งทำความรู้จักกับ gotoknow.org วันแรกของการมาที่นี่ก็ได้ออกไปศึกษางานที่โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เวลา 10.00 น. เพื่อทำวิดีทัศน์ในการประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติและเด็กพิเศษ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จัดแสงในการถ่ายทำที่มีสภาพแสงที่แตกต่างกันก็ต้องจัดแสงให้เข้ากับสภาพแสงนั้น เช่นการจัดแสงในห้องประชุมขณะที่สัมภาษณ์อาจารย์จิรวดี ในห้องทีมีม่านทึบควรจัดแสงให้มีความสว่างมากเอียง 45 องศาเพื่อไม่แสงแข็ง