คณาจารย์ช่วยบริการวิชาการในจังหวัดขอนแก่น

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เลือกแนวคิด พิชิตความฝัน สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ

 

คณาจารย์ และ บุคลากร จากหลายหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกันทำความเข้าใจ และ ดำเนินการโครงการบริการวิชากรแก่ชุมชน โดยทำความเข้าใจกับ ผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา และ นักเรียน ในพื้ที่จังหวัดขอนแก่น ๔ รุ่น เพื่อให้ ผู้ปกครอง นักศึกษา และ ครูแนะแนวได้เข้าใจถึงการเข้าเรียนต่อวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ และ ความถนัด โดย อาจารย์ แม่ สุนีย์ สินธุเดชะ มาเป็นวิทยากรร่วม และ จะมีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นออกไปช่วยร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดังที่เล่าให้ฟังแล้วครับ(http://gotoknow.org/archive/2005/11/01/15/14/15/e6206)

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)