การจัดการความรู้ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน

       ในระหว่าง วันที่ 31 ตุลาคม 2548 – วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 คณะครูของโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร ได้มีการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดทำทำสื่อ นวัตกรรม และสามารถใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ ตามที่พวกเราได้เคยทำ workshop มาแล้ว ว่าในการปฏิรูปการเรียนรู้นั้น จะต้องมีปัจจัยแห่งความสำเร็จ 10 ประการ และหนึ่งในปัจจัยเหล่านี้ คือ การใช้สื่อ นวัตกรรม และ ICT ในการจัดกระบวนการเรียนรู้

         ดังนั้นคณะครูทุกคน จึงมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะเข้าไปเรียนรู้ การจัดทำสื่อ โดยใช้ โปรแกรม Swish 2.0 ซึ่งโรงเรียนได้ส่ง ครูศรายุทธ (ครูแอ้) ไปอบรมมา โดยพวกเราตกลงกันว่าจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนวันละประมาณ หนึ่งชั่วโมงเศษ ๆ ไปเรียนรู้การสร้างสื่อจากโปรแกรมนี้ ผมเองในฐานะผู้อำนวยการก็ได้เข้าไปอบรมและเรียนรู้กับเพื่อนครู ด้วยในทุก ๆวันหลังเลิกเรียน

            บรรยากาศการเรียนรู้ หรือการจัดการความรู้ เป็นบรรยากาศที่ผมเองในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนประทับใจ ไม่เคยเห็นบรรยากาศการอบรมแบบนี้มาก่อน เพราะที่ฝ่ายมา ครูเคยเข้าอบรมสัมมนา บ่อยครั้ง จากที่เขตพื้นที่การศึกษา จัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัด ดูแล้วเป็นบรรยากาศแบบ Passive โดยมีครูเป็นผู้ถูกกระทำ เปรียบเสมือนหุ่นยนต์ที่ สั่งให้ซ้ายหัน ขวาหัน โดยไม่มีการ Interactive ซึ่งกันและกัน แต่การอบรมที่โรงเรียนในครั้งนี้ ( เราจัดมาหลายครั้งแล้ว) เต็มไปด้วยบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา และมีการแลกเปลี่ยน และ sharing กันอย่างกัลยาณมิตร มีการโต้ตอบ หยอกล้อ ด้วยบรรยากาศของความเป็นกันเอง และเต็มไปด้วยความพลิกแพลงในเชิงสร้างสรรค์ (Create)

           เป็นการจัดการความรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน สุดท้ายคณะครูทุกคน ได้ขอผู้อำนวยการให้มีการประกวดการจัดทำสื่อ ICT ชิงเงินรางวัลจาก ผอ. ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี และส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการแข่งขันกันเพื่อสื่อ Multimedia ซึ่งผลสุดท้าย ก็คงจะ WIN WIN ทุก ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นคณะครู ผู้อำนวยการ และที่ชนะมากกว่าเพื่อนคือการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร เอง

###  ดูตัวอย่างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างจาก SWiSH 2.0 คลิกเลย ###

สุเมธ ปานะถึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร
นักศึกษาปริญญาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน .:: โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร ::.

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 6328, เขียน: 03 Nov 2005 @ 16:07 (), แก้ไข: 22 May 2012 @ 10:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)