วันที่  1  พฤศจิกายน  2548  วันเปิดเทอมวันแรกของสองสาว

สาวหนึ่ง  เปิดการปากเปียกปากแฉะ

สาวเล็ก   เริ่มฟังคนทำหน้าที่เดียวกับสาวหนึ่งปากเปียกปาเฉะให้ฟัง