ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

  ติดต่อ

  ผู้ว่า CEO จะส่งเสริมให้เกิดการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ในจังหวัดพัทลุง ตั้งเป็น พันไร่ ซึ่งจะดำเนินการใน 3 อำเภอ คือ อำเภอป่าพะยอม อำเภอเมือง และอำเภอควนขนุน   

     ผมติดตามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ “ชาวนา” หรือ “โรงเรียนชาวนา” ใน gotoknow.org มาถึงวันนี้ ผมว่านับได้ก็เป็น 50-60 เรื่องแล้ว โดยเฉพาะที่ ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช บันทึกไว้ให้ได้เรียนรู้กัน ซึ่งในภาคใต้แล้วนั้น สำหรับจังหวัดพัทลุงในอดีตนั้นมีคำกลอนที่พูดถึงเรื่องการทำนาโดยการเปรียบเทียบกับจังหวัดสงขลาไว้ คือ พัท-ลุง --> นา  สงขลา --> บ่อ

     มาตอนนี้ ในปี 2549 ผมได้รับทราบข่าวหนาหูมาก และได้รับทราบโดยช่องทางการตั้งวงเสวนากันในชุมชนเสียเป็นส่วนใหญ่เรื่อง ผู้ว่า CEO จะส่งเสริมให้เกิดการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ในจังหวัดตั้งเป็น พันไร่ ซึ่งจะดำเนินการใน 3 อำเภอ คือ อำเภอป่าพะยอม อำเภอเมือง และอำเภอควนขนุน แน่นอนครับผมสนใจ และสนใจไปอีก ตรงที่เป็นการทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ข้าว เป็นข้าวปลอดสารพิษอย่างแท้จริง ชาวนาก็ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้น ที่สำคัญน่าจะลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้จริง

     ผมจะเสียดายมาก หากการนี้ไม่ได้ทำ KM เหมือนที่ จว.พิจิตร หรือพื้นที่อื่น ๆ จึงเขียนไปบ่นไป ว่าพัทลุงน่าจะเป็นจังหวัดแห่งการเรียนรู้ จังหวัดมีการพัฒนาอย่างบูรณาการ หรือ การพัฒนาโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง ตามที่ ศ.นพ.ประเวศ วะสี นำเสนอไว้ และ ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช นำมาเล่าให้อ่าน อย่างน่าสนใจด้วยครับ ทำอย่างไรดี?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

หมายเลขบันทึก: 6324, เขียน: , แก้ไข, 2015-03-19 08:31:11+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การมีส่วนร่วม#สุขภาพชุมชน#วิจัยและพัฒนา#ความรู้ทั่วไป#มุ่งผลสัมฤทธิ์#วิถีชุมชน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)