การประกันคุณภาพภายใน ( ๔ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗

การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๔๗

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายใน นำทีมโดย ศาสตราจารย์ นาวาโท กำจร มนูญปิจุ ราชบัณฑิต อดีตรองนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชวลิต ไพโรจน์กุล ผู้ช่วยศาตราจารย์ ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ อดีตคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ได้มาช่วยสะท้อน ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๔๗

  ประเด็นที่ทีมงานผู้ประเมินสะท้อนให้ชัดเจน เนื่องจาก ศูนย์ฯได้ดำเนินการหลายด้าน สมควรที่จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ที่ประชุมคณบดี และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบผลสัมฤทธิ์เป็นระยะๆ งานใดที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย น่าที่จะสนับสนุนการให้ทรัพยากรอย่างเพียงพอ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)