กิตติกานต์ 2

การฝึกงานเต็มวัน
 วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการทางเสียงตามสาย ห้องประชาสัมพันธ์ ได้เรียนรู้เครื่องมือภายในห้องแต่ยังไม่ละเอียดและทางเจ้าหน้าที่ประจำห้องได้สาธิตวิธีการการใช้เครี่องมือ รวมทั้งสาธิตวิธีการพูดเสียงตามสายในตอนเช้า และได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม corel draw ในการจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ และได้เรียนรู้การป้อนกระดาษเข้าเครื่องพิมพ์ รวมทั้งติดป้ายประชาสัมพันธ์ทั่วตึกทั้งหมด 2ตึกด้วยกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของกิตติกานต์ความเห็น (0)