การทดลองจัดการเรียนรู้ชุดวิชา EDUC101

รูปแบบการจัดการเรียนรู้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 หน่วย

หน่วยที่ 1  ใช้ข่าวทางการศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนและเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้

หน่วยที่ 2  ใช้นิทานชวนคิดทางการศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนและเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้

หน่วยที่ 3  ใช้การศึกษาดูงานสถานที่จริงเป็นตัวขับเคลื่อนและเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้

หน่วยที่ 4  ใช้กระบวนการทางการวิจัยเป็นตัวขับเคลื่อนและเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 6121suansunandhaความเห็น (1)

ดร.กฤษดา
IP: xxx.170.174.28
เขียนเมื่อ 
เรียน ผศ.ประไพ blog นักศึกษาเป็นอย่างไร หมู่หลังนี้ไม่เห็นครับ