ร้อยภาคี รวมพลังชุมชนจักรยาน ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

ข้อเสนอต่อที่ประชุมที่ผู้เขียนได้เสนอคือ ทุนองค์กรการเงินที่ภาคประชาชนดำเนินการอยู่ เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บูรณาการกับกองทุนสุขภาพตำบล (สปสช) โดยให้ทางท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพในการถกแถลง เพราะเชื่อมั่นว่าเรื่องเล็กๆสามารถเป็นฐานพลังสู่เรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้ เปลี่ยนแปลงสังคมจากฐานราก


1 เวทีสรุปการดำเนินงานชุดโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปีที่2  ซึ่งทางสำนักสร้างสรรค์โอกาส และนวัตกรรม  หรือ สสส สำนัก6 ร่วมกับสภาบันการเดินและการจักรยานไทย และชุมชนทั่วประเทศ 99 ชุมชน ร่วมโครงการ จักรยานในชีวิตประจำวัน ระยะไกล้ 1-3กิโลเมตร เพื่อนำไปสู่การเกิดสุขภาวะที่ดี ในชุมชน สังคมทีาน่าอยู(Lieable Society)  

2  สิบเดือนที่ได้ร่วมโครงการจักรยาน ครั้งแรกที่โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคนได้พัฒนาโครงการ ได้แลกเปี่ยน ได้เรียนรู้ ได้ทักษะ ในการสื่อสารส่งเอกสารผ่านการ ออนไลน์  ได้เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  นำข้อมูลมาแยกประเด็น แล้วนำไปคิดวางแผนเพื่อทำโครงการต่อเนื่องในจากประเด็นปัญหาที่ค้นพบจากข้อมูล และคืนข้อมูลให้ชุมชน ช่วยกันคิดวางแผนตั้งแต่ต้น

3 โครงการจักรยานชุมชนสุขภาวะ เป็นเครื่องมือ ในการทีรวมพลังรวมคิดรวมคุยหลายภาคส่วน ทั้งแต่ ท้องถิ่นเทศบาล ท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าทีา รพสต ครู ที่สำคัญคือตำรวจจราจร และนักการศาสนา มาให้ความรู้การปัานจักรยานให้ปลอดภัย และช่วยกำหนดเส้นทางปั่นจักรยาน  เป็นการทำงานแบบไตรภาคี ที่เทศบาลตำบลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ภาคประชาชนคนกองทุนสวัสดิการ เป็นเจ้าภาพหลักในการชวนคิดชวนคุย ชวนทำงาน ให้เกิดพื้นที่กลาง โดยใช้พื้นที่ของสภาองค์กรชุมชน ในการ คิด คุย คลำ คลิก โครงการ4  ใน  99โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ มีหลากหลายรูปแบบ ในการสร้างชุมชนจักรยาน เช่น

 รูปแบบของกลุ่มที่1

 มีฐานชุมชนดี มีแกนนำเข้าถึง มีการสร้างภาคีร่วมที่หลากหลาย สร้างสรรค์กิจกรรมที่คุณค่า ต่อชุมชนนำโครงการมักเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลหรือผู้นำท้องถิ่น

 รูปแบบที่ 2 กลุ่มพลิกมวลวิกฤติสร้างสรรค์ นวัตกรรมให้ชุมชน

 รูปแบบที่ 3 รูปแบบการเชื่อมร้อยภารกิจบูรณาการงานและมีแผนงานที่เป็นรูปธรรม แกนนำผสมผสานระหว่างเจ้าที่เทศบาลกับนักการเมืองท้องถิ่น  เช่นที่เทศบาลตำบลนาท่อง จังหวัดพัทลุง

 รูปแบบที่4 กลุ่มที่สามารถนำแผนเข้าสู่นโยบายท้องถิ่น สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เป็นแบบอย่าง ตัวอย่างให้ชุมชนต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ เป็นบทเรียนจากประสบการณ์จริงของพื้นที่ชุมชนแกนนำมักเป็นผู้บริการท้องถิ่น หัวหน้างานกองสาธารณสุข หรือปลัดเทศบาล เช่นที่ ตำบลบาเจาะนราธิวาส 


กลุ่มที่สามารถบรรจุแผนการใช้จักรยานเพื่อสุชภาวะในชีวิตประจำวันเข้าบรรจุในข้อบัญญัติของเทศบาล ซึ่งเป็นสิ่งที่โครงการต้องการสร้างความยั่งยืน มีเจ้าภาพรับงานต่อ และเปฌนแรงผลักดันให้โครงการย่อยทั้งหลายต้องนำพาโครงการจักรยานไปสู่เป้าหมายคือการได้บรรจุการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ถูกบรรจุไว้ในข้อบัญญัติของท้องถิ่น ทุกตำบลที่เคลื่อนโครงการนี

 5 ข้อเสนอต่อที่ประชุมที่ผู้เขียนได้เสนอคือ ทุนองค์กรการเงินที่ภาคประชาชนดำเนินการอยู่ เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บูรณาการกับกองทุนสุขภาพตำบล (สปสช) โดยให้ทางท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพในการถกแถลง เพราะเชื่อมั่นว่าเรื่องเล็กๆสามารถเป็นฐานพลังสู่เรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้  เปลี่ยนแปลงสังคมจากฐานราก...............


คุณหมอรุ่ง จากรพสต บ้านบุ่งเข้ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี นครนายก ใช้จักรยานเป็นเครื่องมือในการสร้างสุขภาพ ประชาชนและสุขภาพสังคม

บูธของเทศบาลตำบลนาท่อม น้องเหน่ง นั่งเฝ้าบูธตลอด ต้องการผู้มาเยือนเขียนสิ่งดีลงไปรษณียบัติ ส่งให้คนที่คิดถึง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..ท่านวอญ่าผู้เฒ่า..อ่านจบ..มีปิ๊งขึ้นมาในหัว..ว่า..(.ฝรั่ง)..เห็นว่าการใกล้ชิด..สัตว์..ทำให้..สุขภาพ..จิต..และกาย..ดีขึ้น..เป็นต้นว่า..เด็กปัญญาไม่สู้ปรกติ..ก็รักษาบำบัด..ด้วย..ม้าบ้างปลาบ้างหมาบ้างเป็นต้น....น่าจะทำเรื่องใหญ่ที่กลายเป็นเรื่องเล็กและถูกลืม...ให้เป็นเรื่ิองใหญ่..เพื่อสังคมอีกครั้ง..ก็น่าจะดี..

เลี้ยงช้างเลี้ยงม้าเลี้ยงลา..สัตว์ดีมีประโยชน์..สำหรับ..คนที่ไม่สามารถซื้อ..จักรยานมาขี่..ก็คงจะดี..นะเจ้าคะ..

ควายก็ไม่เลวนะ..เวลาน้ำท่วม..มีควายน้ำ...อยู่แล้วในทะเลน้อย..แพร่พันธุ์แพร่..ความคิด..คงได้ใช้ทันเหตุการณ์..เพื่อสุขภาพ..ดีๆ ได้ในอนาคตอันใกล้..ที่จะมีแต่ความเดือดร้อน..เรื่องวัตถุนิยม..อิอิ..

ขอบคุณ  คุณยายธี การปลูกต้นไม้ก็เป็นการทำเรื่องเล็กๆให้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ เป็นอีกประเด็นหนึ่ง

ทำดีตลอดนะคะ บัง 

สบายดีนะคะ

การปั่นจักรยานน่าจะเป็นกรรมฐานหรือการปฏิบัติธรรมชนิดหนึ่ง เพราะเป็นการเคลื่อนที่ไปด้วยความสมดุลในระดับซับซ้อน ระบบประสาทจะใช้ทักษะภายใต้องค์รวมของการเคลื่อนไปข้างหน้า ทำให้ร่างกายได้ตัดวงจรและสลายมลพิษที่สร้างขึันจากอารมย์ที่เรียกว่าอนุมูลอิสระให้หมดไปด้วยพลังสมาธิที่ทุกคนเข้าถึงได้

เขียนเมื่อ 

แวะมาถามจ้ะ

เช็คตารางงานรึยังจ๊ะลุงวอ

ขอบคุณครับคุณแก้ว ที่ชื่นชม

รุกงานเด็กเยาวชนและครอบครัวเป็นหลัก

เรียนอาจารย์ จำรัส 

ทุกอย่างหากเข้าถึงธรรม มัมมัศฐาน ย่อมมีญาณหยั่งรู้

สวัสดีน้องมะเดื่อ มาบอกว่า ติดงานลงพื้นที่ ตามตัวชี้วัดของ พอช