ฝึกงานหนองสาหร่าย(3สิงหาคม60)

สวัสดีครับ วันนี้เป็นวันที่สามของการฝึกงานแล้วล่ะครับ ในวันนี้ผมและเพื่อนๆ ได้นำแบบสัมภาษณ์ที่ได้ทำไว้ นำไปเก็บข้อมูลภายในหมู่บ้านช่วงเช้าครับ ซึ่งเราได้แยกย้ายกันไป 3 กลุ่มย่อย เพื่อกระจายงานให้เร็วขึ้นครับ ซึ่งในการสัมภาษณ์นั้นเราก็จะสอบถามถึงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ รวมไปถึงปัญหาภายในชุมชนที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน หรือเป็นสิ่งที่ชาวบ้านได้รับบความเดือดร้อน อยากจะแก้ไข อยากให้มีการสนับสนุนนั้น พวกเราก็ได้ไปพูดคุยและสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและเป็นจริงครับการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลบ้านหลังแรก

ในการเข้าไปสัมภาษณ์เราใช้วิธีเดินเท้าครับ เข้าไปในแต่ละบ้านเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับชาวบ้านในพื้นที่ และเนื่องจากบ้านในพื้นที่นั้นสามารถเดินทะลุเชื่อมต่อกันหลายๆ บ้านได้ครับ

เราได้ทำการสัมภาษณ์อย่างต่อเนื่องครับ เนื่องจากแต่ละบ้านนั้นใช้เวลาสัมภาษณ์ค่อนข้างนานครับ และชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือและเป็นกันเอง พวกเราจึงถือโอกาสฝากเนื้อฝากตัว และทำความสนิทสนมกับชาวบ้านไว้ครับ


พอใกล้เที่ยงพวกเราก็ได้หยุดการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ไว้ก่อนครับ แล้วเตรียมตัวกลับไปที่ศูนย์ฝึกครับ เพราะได้เวลาอาหารเที่ยงแล้วเพื่อนๆ กลุ่มอื่นๆ ก็ได้แยกย้ายกันกลับครับ พอมาถึงศูนย์พวกเราก็ได้ทำอาหารกลางวันรับประทานกันครับ ซึ่งวันนี้ผู้ชายจะโชว์ฝีมือทำอาหารกันครับ (ส่วนผมเป็นได้แค่ลูกมือครับ)

พนักงานหั่นหมูครับ

พ่อครัวมาเองเลยครับ ท่าทางทะมัดทะแมงเชียวครับ

ส่วนผมเป็นได้แค่พนักงานใส่ผักครับผม

เมื่อกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วเราก็ขอตัวพักผ่อนกันหน่อยครับ เนื่องจากวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนมาก ทุกๆ คนก็คงเพลียต้องการพักผ่อนสักหน่อยครับ ส่วนงานในช่วงบ่ายนั้นไม่มีอะไรมากครับ แค่แพคข้าวและส่งข้าวนิดหน่อย ส่วนผมได้ไปเตรียมเอกสารการลงทะเบียนประชุมหมู่บ้านครับ เนื่องจากวันนี้เวลา 19.30 น. จะมีการประชุมประชาคมประจำเดือนสิงหาคมครับ (ซึ่งปกติแล้วตำบลหนองสาหร่ายจะประชุมทุกๆ วันที่ 2 ของทุกเดือนครับ) สถานที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองทราย ซึ่งพวกเราจะได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยครับ

ในช่วงเย็นหลังจากกินข้าวเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ได้มาจัดเตรียมสถานที่ในการจัดประชุมในวันนี้ครับ โดยมีการปัด กวาด เช็ด ถู และจัดเก้าอี้ให้เป็นระเบียบเพื่อต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าประชุมในคืนนี้ครับ

 

ทำความสะอาดศาลากันก่อนครับ

ตามด้วยการจัดเก้าอี้ให้เป็นระเบียบ

เมื่อชาวบ้านเดินทางมาถึงแล้วก็ให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมกันก่อนเลยครับ


เมื่อชาวบ้านมากันเยอะแล้ว ก็ได้เวลาที่จะเปิดการประชุมกันแล้วครับ โดยวันนี้จะมีท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 และคุณพ่อแรม เป็นผู้ดำเนินการประชุมครับโดยมีเรื่องประชุม ดังนี้ 1)แจ้งข่าวดีกับชาวบ้านทีได้รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ จึงได้มีการกล่าวขอบคุณชาวบ้านที่ร่วมกันสร้างผลงานทำให้ชุมชนนั้นได้รับรางวัลนี้มา  2)ชาวบ้านที่ได้ใช้สิทธิ์กองทุนฟื้นฟู วันที่ 4 สิงหา ให้ไปเข้าร่วมประชุมที่หอประชุมของอำเภอพนมทวน 3)วันที่ 5 สิงหาคม ตำบลหนองสาหร่ายนั้นได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ดูแลคณะ UN ที่มาทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การดำนา ปลูกดาวเรือง ต้นกล้า ถึงอยากให้ชาวบ้านให้การตอนรับคณะ UN อย่างอบอุ่น 4)และเรื่องสุดท้ายได้มีการแจ้งข่าวสำหรับผู้ที่สนใจโดรนพ่นยาสำหรับพืช ผัก หรือนาข้าว สามารถขอเข้าร่วมกิจกรรมได้เพื่อนๆ มาแอบเนียนฟังการประชุมร่วมกับชาวบ้านครับ

ทำการไหว้พระก่อนที่จะเริ่มการประชุม

บรรยากาศระหว่างการประชุมเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นลงแล้ว คุณพ่อแรมก็ได้ให้พวกเราออกไปแนะนำตัว ฝากเนื้อฝากตัวกับชาวบ้านอย่างเป็นทางการครับและหลังจากนั้นได้เชิญชาวบ้านที่มาเข้าร่วมประชุมทำการบันทึกภาพกับโล่รางวัลที่ได้รับมา เพื่อเก็บเป็นที่ระลึกด้วยครับ


แนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้ชาวบ้านได้รู้จัก

ชาวบ้านได้ถ่ายรููปร่วมกันเป็นที่ระลึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)